استان مازندران در شمال ایران و در کنار آب های نیلگون دریای مازندران قرار دارد. ساری مرکز و بزرگترین شهر این استان است. مازندران مساحتی برابر با 23756 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 3.2 میلیون نفر دارد. استان مازندران را زیباترین استان در تمام ایران می دانند و از همین روست که به یکی از مهمترین مقاصد سفر های ایرانیان تبدیل شده است. مازندران از یک سو به دریای مازندران و از سوی دیگر به رشته کوه های سر به فلک کشیده البرز ختم می شود. این استان غنی ترین پوشش گیاهی ایران را داشته و بخش های بزرگی از آن با جنگل های انبوه هیرکانی پوشیده شده است. مازندران از تاریخی ترین بخش های ایران است و این افتخار را دارد که در زمانی که تمام ایران به دست اعراب افتاد، با تمام توان در برابر تهاجم آنان مقاومت نمود هرگز تسلیم نشد.

آشنایی با مازندران

مازندران در شمالی ایران و در کرانه دریای مازندران قرار گرفته است. مازندران جزئی از سه استانی است که در ادبیات عموم مردم به نام "شمال" شناخته می شوند که شامل استان های مازندران، گیلان و گلستان می شود. این استان بسیار سرسبز است و بخش بزرگی از جنگل های هیرکانی را در خود جای داده است. دلیل این سرسبزی بسیار، دو چیز است. ابتدا دریای مازندران که رطوبت فراوانی را به جنوب خود می فرستد و دلیل دوم وجود رشته کوه های عظیم البرز است که همچون دیواری اجازه خروج این رطوبت ها و ابر های ناشی از آن از منطقه را نمی دهند و لذا بخش شمالی البرز سرسبز است و بخش جنوبی آن خشک. مازندران بیش از 3.2 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. بخش عمده و اکثریت مردم این مازندران آریایی هستند و از شاخه متفاوتی همچون تپوری ها، کادوسیان، ماد ها، پارت و البته پارس ها تشکیل می شوند. با این حال مردم غیر بومی از نژاد های دیگر نیز در این خطه زندگی می کنند. مردم مازندران به گویش مازندرانی صحبت می کنند که شاخه از زبان پارسی است.

اکثریت قریب به اتفاق مردم مازندران مسلمان و پیروز مذهب شیعه هستند. مازندران یکی از آخرین مناطقی در تمام خاورمیانه بود که به اسلام گروید. مازندران نامی بس کهن است و دقیقا مشخص نیست از چه زمانی بر این منطقه اطلاق شده است. مازندران در گذشته با نام هایی همچون پشتخوارگیر، وهرکانه، آمارد، تاپورستان، تپرستان و تبرستان نامیده می شود. ریشه نام تبرستان به قوم تپوری مربوط می شود که شاخه از آریاییان و از سکا ها و نزدیک به پارت ها بودند که در این منطقه سکنا گزیدند و از این رو نام این منطقه در برخی نوشته ها و سکه ها به صورت تپورستان و تاپورستان نیز آمده است که بعدا به تبرستان و همینطور طبرستان تبدیل شد. نام مازندران اندکی مبهم است. یکی از معانی که می تواند قابل اعتماد باشد این است که مازندران به معنی سرزمینی است که در میان دژی محصور شده است و گویا به احاطه شده این سرزمین با کوه های البرز اشاره دارد (اینکه بدانیم تا همین یک قرن گذشته عبور از البرز و رسیدن به مازندران کاری بس مشکل بوده است می تواند این گمانه را تقویت کند.). با این حال روایات دیگری از تاریخ نویسانی همچون ابن اسفندیار نیز وجود دارد که می گوید مازندران در واقع موز اندران بوده است. دلیل این نام چنین ذکر شده که مردم محلی البرز را موزکوه می نامیدند و موز اندران یعنی سرزمینی که با موزکوه احاطه شده است.

تاریخچه تبرستان

تبرستان به لحاظ آب و هوای مطبوع و خاک حاصلخیز خود از زمان های بسیار دور محل زندگی بشر بوده است. از این رو قدمت زندگی انسان در مازندران از انسان مدرن فراتر می رود و به دوران انسان های نئاندرتال می رسد. پس از آن انسان های هوتو که گونه ای بین انسان های امروزی و انسان های نئاندرتال هستند در این سرزمین زندگی کردند که به واسطه غاری که اولین بار استخوان های آنان در آن کشف شد، یعنی غار هوتو، به این نام شناخته می شوند. ده ها هزار سال که به جلو برویم به تمدن گوهر تپه می رسیم که تا 6000 سال قدمت دارد. در زمانی که آریاییان در ایران گسترش پیدا کردند یکی از طوایف آنها به نام آمارد ها در مازندران ساکن شدند و در سال های بعد در این منطقه گسترش یافتند. این مردم شهری کهن را بنا نهادند که امروزه آمل خوانده می شود. در سال های بعد تپور ها که آنها نیز از آریاییان بودند به این منطقه وارد شدند و از همین روست که در سال های بعد مازندران به تپورستان و سپس تبرستان (طبرستان) تغییر نام یافت. با این حال نام مازندران در دوران هخامنشیان و بنا به متن کتیبه بیستون، پشتخوارگیر بوده است.

به دوران هخامنشیان که برسیم جایگاه مازندران از گذشته نیز بهتر می شود. در این روزگار مردان تنومند شمال ایران از جمله مهمترین سربازان ارتش شاهنشاهی ایران هخامنشی بودند. در نبرد تیمبرا که در دسامبر سال 547 پیش از میلاد رخ داد، ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی کوروش بزرگ در برابر ارتش متحد لیدی، بابل، مصر، یونانیان و عرب ها که همگی برای کمک به کرزوس، پادشاه لیدی، آمده بودند قرار گرفت. در این نبرد کوروش بزرگ سربازان مازندرانی و گیلانی خود یعنی تپوریان و کادوسیان را در پیشاپیش سپاه قرار داد و ایشان نیز با یوروش سهمگین خود لشکر لیدی و متحدانش را در هم شکستند. سپس در زمانی که سارد، پایتخت لیدی به  محاصره ارتش ایران درآمد باز هم نقش سربازان شمالی در فتح شهر پر رنگ بود. مازندرانی ها با اینکه از پارس ها نبودند ولی در تمام دوران هخامنشیان از جایگاهی در سطح پارس ها برخوردار بودند و همواره در نظر شاهنشاهان ایران گرامی داشته می شدند.

در واپسین سال های هخامنشیان و با هجوم اسکندر مقدونی به ایران، اقوام حاشیه دریای مازندران از تپور ها تا کادوسیان و آمارد ها و... لشکری مجهز کردند و به کمک داریوش سوم فرستادند. سپس که اسکندر به ایران وارد شد و قصد تصرف شمال ایران را کرد، مازندرانی ها و گیلانی ها به شدت با یونانیان جنگیدند و از این رو بود که اسکندر نتوانست بر این خطه غلبه یابد و ناچار حکومت یک ایرانی به نام اتو فرادات را بر مازندران پذیرفت. پس از اسکندر، جانشینان او نیز یارای مقابله با حکومت محلی مازندران یعنی گشنسب شاهان را در خود نمی دیدند و لذا هیچ گاه به این منطقه حمله نکردند. چند سال که به جلو برویم با خیزش پارت ها، مازندرانی ها نیز به اشک پیوستند. در دوران اشکانیان آمل به عنوان پایتخت تابستان شاهنشاهان ایران مطرح شد. در این دوران مازندران جزئی از ایالت اصلی امپراتوری یعنی ایالت پارت به شمار می رفت.

در دوران ساسانیان شمال ایران و به خصوص تبرستان همچنان توسط گشنسب شاهان اداره می شد که در واقع حاکمان محلی و تابع حکومت مرکزی بودند. در سال 531 میلادی ترک ها به این منطقه حمله کردند ولی شاهنشاه کواد ساسانی فرزندش کاووس را با لشکری به مازندران فرستاد و در نبردی ترک ها را به سختی شکست داد و آنها را از خاک ایران بیرون راند. در این زمان شاهنشاه ایران تصمیم گرفت خاندان گشنسب شاهان را کنار بگذارد و پسرش کاووس را به فرمانروایی خطه شمال بگمارد. در سال 642 میلادی یزدگرد سوم، آخرین شاهنشاه ایران، گیل گیلانشاه که از فرزندان شاهنشاه جاماسب بود و از مهمترین شاهزادگان ساسانی بود را به حکومت گیلان برگزید. سپس در سال های بعد به فرمان وی، تبرستان نیز به قلمرو حکومت گیل گیلانشاه افزوده شد. این زمان مصادف با حمله عرب ها به ایران بود.

گیل گیلانشاه فرمانده ای بزرگ بود. در دورانی که تمام ایران بدست اعراب افتاده بود، عمر بن خطاب لشکری به سود تبرستان فرستاد. گیل گیلانشاه در نبردی بزرگ توانست لشکریان عرب را تار و مار کرده و از شمال ایران براند در سال های بعد عرب ها بسیار کوشیدند تا شمال ایران را تصرف کنند که همواره شکست خوردند. پس از درگذشت گیل گیلانشاه، قلمرو او بین دو پسرش یعنی دابویه و پادوسبان تقسیم شد. دابویه دودمان دابویگان گاوباری را در غرب تبرستان بنیاد نهاد و پادوسبان نیز دودمان پادوسبانیان را در شرق تبرستان تا گیلان ایجاد کرد. فرمانروایان هر دو دودمان لقب اسپهبد داشتند که به حیث دلاوری و فرماندهی در جنگ ها بدست آورده بودند. در سال های بعد پادوسبانیان و دابویگان در کنار هم و با تمام قوا علیه مسلمانان جنگیدند.

در زمان اسپهبدی فرخان بزرگ دابویگان، امویان لشکری بزرگ را به فرماندهی یزید بن مهلب به شمال ایران فرستادند. در نبردی که بین مسلمانان تحت فرماندهی یزید بن مهلب و ایرانیان تحت فرمان فرخان بزرگ رخ داد، ایرانیان پیروز شدند و لشکریان عرب را به شدت کشتار کردند. در روایات آمده است فرخان بزرگ چنان لشکریان عرب را کشتار کرد که حتی یک نفر زنده نماند که خبر شکست را ببرد. در همین دوران عرب ها به گرگان حمله کردند و مردم را کشتار کردند که فرخان بزرگ به این خطه شتافت و اعراب را از آنجا بیرون راند. در سال های بعد عباسیان که به کمک ایرانیان به حکومت رسیده بودند با حیله و نیرنگ توانستند لشکری را به تبرستان وارد کنند. در این زمان اسپهبدی دابویگان با اسپهبد خورشید بود. او دو سال در نبرد های خونینی در برابر مسلمانان جنگید ولی زمانی که شنید همسر و فرزندانش توسط اعراب اسیر شده اند این خبر را تاب نیاورد و خودکشی کرد.

در این زمان بخش هایی از تبرستان به دست اعراب افتاد ولی دیری نپایید که پادوسبانیان و باوندیان که از عموزادگان دابویگان و از نوادگان ساسانیان بودند به عرب ها یورش بردند و آنان را از تبرستان بیرون راندند. پادوسبانیان تا قرن ها بعد یعنی تا سال 1598 میلادی بر شمال ایران حکومت کردند. در چند سال آخر حکومت پادوسبانیان، شاه عباس صفوی به شمال ایران لشکر کشی کرد و در نبرد هایی خونین و طولانی که چندین سال به طول انجامید توانست پادوسبانیان، آخرین یادگاران دوران باشکوه ایران، را شکست دهد. یکی از دلایل طولانی شدند جنگ به مقاومت مردم تبرستان بر می گردد که علاقه وافری به شاهان پادوسبانی داشتند و در رکاب آنها با قوای دولت مرکزی جنگیدند. در قرن های بین این دو اتفاق، حکومت های بسیاری از طبرستان به پا خواستند که بررسی همه آنها در اینجا نمی گند و از این رو ناچار به دوران صفویه و پس از آن می رویم تا سخن کوتاه شود.

پس از فروپاشی پادوسبانیان، حکومت شمال ایران نیز به دولت صفوی رسید. در سال های بعد قاجار ها شمال ایران را به منزلگاه خود تبدیل کردند و استرآباد یعنی گرگان امروزی را مرکز خود قرار دادند که البته بعدا مرکز آنان به ساری تغییر یافت. قاجار ها در این زمان با فرمانروایی آغا محمدخان قاجار زند ها را شکست دادند. در سال های بعد که انقلاب مشروطه رخ داد، مازندران نیز همچون بسیاری از دیگر نواحی ایران درگیر انقلاب شد. در سال های آخر قاجاریه یعنی سال 1917 جنبشی به نام اتحاد ملی طبرستان به رهبری بزرگان منطقه که از جمله مهمترین آنها امیر موید سوادکوهی از بازماندگان باوندیان نیز در بین آنها بود رخ داد تا اوضاع ایران را سر و سامان دهند. در سال های بعد امیر موید با اتریش پیمان نظامی بست تا بتواند بر علیه روس ها بجنگد. در سال های بعد رضا شاه پهلوی به این منطقه لشکر کشی کرد و پس از درگیری هایی توانست اتحاد ملی تبرستان را شکست دهد.

جاذبه های گردشگری مازندران

مازندران به واسطه طبیعت بکر و زیبای خود جاذبه های طبیعی فراوانی را در خود جای داده است. در واقع طبیعت زیبای این منطقه باعث شده است حتی برخی سازه های انسانی نیز زیبا به نظر برسند که از جمله آنها می توان به جاده های هراز و چالوس اشاره کرد که مرکز ایران را به شمال می رسانند.

جاده های مازندران

طبیعت زیبای مازندران باعث شده رانندگی در جاده هایی که از میان این طبیعت زیبا می گذرد به یک کار لذت بخش تبدیل شود. در گذشته سفر به مازندران بسیار سخت بود و هفته ها زمان لازم بود تا از تهران به مازندران رسید ولی پس از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، ساخت جاده هایی که مرکز ایران را به شمال ایران متصل می کرد آغاز شد. از جمله مهمترین این جاده ها، هراز و چالوس است.

جاده چالوس

جاده چالوس را به پیچ و خم هایش، به رستوران هایش و به کوه های سر به فلک کشیده اطرافش می شناسند. جاده چالوس در سال 1312 ساخته شد. ایرانیان این جاده را زیباترین جاده در تمام ایران می دانند. جاده چالوس استان البرز را به استان مازندران می رساند به دلیل رسیدن به شهر چالوس با این نام خوانده می شود. این جاده از کنار برخی از زیباترین جلوه های طبیعی شمال ایران می گذرد. کافی است یک جای پارک پیدا کنید و به دل طبیعت اطراف بزنید تا بتوانید رود ها، کوه ها و جنگل های زیبایی که نفس را در سینه حبس می کنند مشاهده کنید. همچنین اگر هوس برخی از خوشمزه ترین غذا های ایرانی را کرده اید می توانید از مهمان یکی از چندین و چند رستوران حاشیه جاده شوید.

دریاچه ها

مازندران پر است از دریاچه های کوچک و بزرگ. در این خطه سبز دریاچه هایی وجود دارند که می توانید ساعت ها در کنار آنها بیاسایید و از فکر هر مشکلی به دور باشید. دریاچه هایی که تصویر درختان سرسبز اطراف در آنها افتاده است و از زلالی به سان آینه ای می مانند می تواند روزی رویایی برای شما ایجاد کند.

دریاچه چورت (میانشه)

دریاچه میانشه که به واسطه نزدیکی اش به روستای چورت با نام دریاچه چورت نیز شناخته می شود از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران است. دریاچه چورت در سال 1318 و به واسطه یک زمین لرزه که موجب بسته شدن راه چشمه ای که در نزدیکی این دریاچه قرار داشت ایجاد شد. دریاچه چورت را یکی از زیباترین دریاچه های ایران می دانند. منظره دریاچه نفس گیر است. به واسطه افتادن تصویر درختان بی شمار اطراف دریاچه بر آب شاید در نگاه اول گمان کنید آب دریاچه چورت سبز است! همین سبزی و زیبایی آب سبب شده با منظره ای خیره کننده روبرو باشیم. آب چورت بسیار زلال و شفاف است و می توان تصویر درختانی که در کنار آن قرار دارند را در آن دید.

دریاچه عباس آباد

دریاچه عباس آباد در نزدیکی بهشهر قرار گرفته است. این دریاچه زیبا که روی در میان جنگل های اطراف خود پنهان کرده است به مانند نگین انگشتری در میان سرسبزی اطراف خود می ماند. دریاچه عباس آباد از چنان زیبایی و آرامشی برخوردار است که خواهید توانست ساعت ها در کنار آن بیاسایید و بدون فکر به هیچ چیز دیگر از زیبایی های بی حد و حصر آن لذت ببرید. دریاچه عباس آباد در کنار بند یا سد عباس آباد قرار دارد و در میان خود عمارتی کهن از روزگار صفویه و شاه عباس را جای داده است. در کنار این دریاچه زیبا، باغ عباس آباد قرار دارد که در دوران صفوی و سال 1021 قمری ساخته شد. دریاچه عباس آباد و باغ اطرافش در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند. 

دریاچه شورمست

دریاچه شورمست که در شهرستان سوادکوه قرار دارد یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری مازندران است. این دریاچه زیبا همچون دیگر دریاچه های تبرستان در میان جنگل ها و کوه ها قرار گرفته است و می تواند مقصدی عالی برای یک روز تعطیل باشد. از مهمترین درختانی که اطراف شورمست قرار دارند می توان به درختان کهنسال توسکا اشاره کرد که نمایی زیبا به دریاچه بخشیده اند. دریاچه شورمست در حدود 15.000 متر مربع مساحت دارد و عمق آن به صورت میانگین به 5 متر می رسد. همین موضوع سبب شده دریاچه شورمست به محلی مناسب برای قایق سواری تبدیل شود. همچنین در برخی مواقع امکان اسکی روی آب نیز در شورمست فراهم می شود. پل معروف ورسک که از مهمترین پل های راه آهن سراسری ایران است در نزدیکی این دریاچه قرار دارد.

روستا های مازندران

مازندران تا حدودی زندگی سنتی و روستایی خود را حفظ کرده است و از همین روست که هنوز هم می توان روستا های زیبا و سنتی را در جای جای این استان مشاهده کرد. در کنار این روستا ها، شهرک هایی نیز احداث شده اند تا بتوان بهتر و بیشتر از زیبایی های تبرستان استفاده کرد.

جواهر ده

روستای جواهر ده همچون قطعه جواهری در کنار رامسر قرار گرفته است و از نظر زیبایی یکی از زیباترین روستا های ایران و البته از مهمترین جاذبه های گردشگری مازندران نیز به شمار می رود. این روستای زیبا بر فراز تپه ای در بلندای 2000 متری قرار گرفته است و از این رو در تابستان و بهار هوایی بسیار مطبوع و دلنشین دارد. همچنین این ارتفاع بالا سبب می شود زمانی که مناطق اطراف ابری است بتوانید بر فراز اقیانوسی از ابر ها قرار بگیرد. مسیر رسیدن به جواهر ده خود یک مقصد است! در این مسیر زیبا که از میان جنگل های انبوه هیرکانی و کوه های سر به فلک کشیده البرز می گذرد می توان آبشار ها، دریاچه ها و البته رودخانه های زیبایی را مشاهده کرد که همگی باعث می شوند سفر به جواهر ده از ابتدا تا انتها بسیار لذت بخش باشد. این روستا در 27 کیلومتری رامسر قرار گرفته است.

روستای فیلبند

فیلبند یکی از بهترین نقاط ایران برای تماشای اقیانوسی از ابر هاست. این روستای زیبا تقریبا نیمی از سال را با ابر ها احاطه می شود و اگر در این زمان به روستای فیلبند سفر کرده باشید می توانید از غرق شدن در اقیانوسی از ابر ها لذت ببرید. بهترین زمان سفر به فیلبند و تماشای اقیانوس ابر ها در تابستان است که آب و هوایی بسیار مطبوع داشته و از سرمای زمستان و برف خبری نیست. این روستای خوش آب و هوا در امتداد جاده زیبای هراز و در 57 کیلومتری آمل قرار دارد. برای رسیدن به فیلبند باید بعد از جاده هراز به جاده فرعی آن بروید و سپس در جاده ای بسیار زیبا و پر پیچ و خم به این روستای حیرت انگیز برسید.

آلاشت

روستای آلاشت یکی دیگر از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران است. آلاشت به معنای آشیانه عقاب است و به واسطه عقاب های بسیاری که در کوه های اطراف آن زندگی می کنند به چنین نامی خوانده می شود. برای رسیدن به آلاشت باید از یک جاده کوهستانی و جنگلی بسیار زیبا عبور کنید تا به روستا برسید. آلاشت نه تنها یک روستا با چشم اندازی بکر و زیبا بلکه یک مقصد فرهنگی نیز هست. در آلاشت می توانید انواع صنایع دستی همچون جاجیم معروف آن را خریداری کنید و یا سری به خانه های تاریخی آن بزنید. طبیعت اطراف آلاشت را نیز نباید فراموش کنید. روستای زیبای آلاشت در یکی از زیباترین بخش های مازندران قرار گرفته است و کافی است از روستا بیرون بزنید تا از زیبایی جنگل ها، رود ها و آبشار های اطراف مسحور شوید.

فیروزجاه

فیروزجاه یکی از زیباترین روستا های تمام ایران است. این روستا در نزدیکی بابل قرار گرفته است و از طبیعتی بکر و آب و هوایی فوق العاده برخوردار است. فیروزجاه با شالیزار های پلکانی اش نمایی بهشتی دارد و محلی عالی برای آشنایی با مردم و فرهنگ بومی منطقه بندپی است. در اطراف این روستا جنگل های بسیار زیبایی قرار دارند و می توانید شمار فراوانی رود، آبشار و... را تماشا کنید. این روستا یکی از بهترین مناطق بندپی برای بوم گردی محسوب می شود.

نمک آبرود

نمک آبرود یک شهرک گردشگری در شهرستان چالوس مازندران است. این شهرک در دهه 60 خورشیدی ساخته شد. نمک آبرود به تله کابین زیبا و مشهور خود شناخته می شود. این تله کابین نمایی بسیار زیبا از دریای تبرستان و جنگل های هیرکانی دارد. این شهرک از ویلا های مسکونی و همینطور برج های تجاری و مسکونی تشکیل شده است. اطراف نمک آبرود و در دل جنگل های اطراف امکاناتی برای راحتی گردشگران قرار داده شده است تا گشت و گذار در جنگ های زیبای اطراف لذت بخش تر شود. این شهرک در نزدیکی چالوس قرار دارد.

جنگل های مازندران

بخش وسیعی از تبرستان با جنگل های انبوه هیرکانی پوشیده شده است. این جنگل های زیبا در بخش مرتفع و در کوهپایه های البرز قرار دارند و قدمت آنها به اواخر دوران ژوراسیک یعنی در حدود 60 میلیون سال پیش می رسد. گذر جاده ها از این جنگل های زیبا باعث پدید آمدن مناظر فوق العاده زیبایی شده است که در خاورمیانه بی نظیر است.

جنگل دالخانی

جنگل دالخانی در نزدیکی رامسر قرار گرفته است و از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران محسوب می شود. این جنگل زیبا آنقدر زیباست که لقب دالان بهشت را به آن داده اند و شما نیز با گشت و گذار در آن قطعا این لقب را تایید خواهید کرد. در جای جای این جنگل زیبا می توانید رود ها، آبشار های و درختان متراکمی را ببینید که همگی بهشتی زمینی را ایجاد کرده اند. جاده ای که از میان جنگل دالخانی می گذرد با پیچ و خم های خود می کوشد زیباتری بخش های این جنگل را به شما نشان دهد. در میان دالخانی رود هایی جریان دارد که مهمترین آنها رود زیبای نسارود است که با پیچ و خم های خود هر گردشگری را به آرامش می رساند. این رود و رودهای دیگر به آبشار های زیبای جنگل می رسند. یکی از زیباترین این آبشار ها، سیاسرت نام دارد که به بارش بارانی خود مشهور است. دالخانی محل قرارگیری برخی از زیباترین روستا های مازندران نیز هست که از جمله آنها اربه کله است.

جنگل های دو هزار و سه هزار

جنگل های دو هزار و سه هزار از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران هستند. این جنگل ها در نزدیکی تنکابن قرار دارند و با زیبایی بی حد و حصر خود هر مسافری را سر ذوق می آورند. جنگل های دو هزار در بسیار روز ها مملو از مه هستند و می توانید از قدم زدن در جنگل در میان مه فرو بروید در حال که هیچ صدایی به جز صدای پرندگان و شر شر آب به گوشی نمی رسد. در میان جنگل های دو هزار رودخانه ای به همین نام قرار دارد که آب خنک و گوارای آن زیبایی جنگل را چند برابر کرده است. این جنگل و همچنین جنگل سه هزار در گذشته به دو هراز و سه هراز شناخته می شدند ولی کم کم نام هراز و به هزار تغییر یافت. جنگل سه هزار نیز درکنار دو هزار قرار دارد که آن نیز از حیث زیبایی به بهشتی بر روی زمین مانند است. پارک جنگلی چالدره در کنار جنگل دو هزار قرار گرفته است و امکاناتی برای اقامت در آن فراهم است.

سی سنگان

سی سنگان یکی از زیباترین جنگل های مازندران است که در کنار نوشهر واقع شده. این جنگل زیبا از محدود جنگل های شمال ایران است که به دریا می رسد و همین موضوع بر زیبایی آن افزوده است. جنگل سی سنگان محل فوق العاده ای برای گشت و گذار و کمپینگ محسوب می شود. سی سنگان تنوع بالایی از درختان و جانوران را در خود جای داده است که از جمله مهمترین درختان آن می توان به انار، توت، انجیر، توسکا، بلوط، تلو، لیلکی، لرگ و... اشاره کرد که باعث شده اند به هیچ وجه در جنگل گرسنه نمانید! سی سنگان تنوع حیات وحش بسیار خوبی نیز دارد و می توانید در این جنگل انواع حیوانات همچون مرال، پلنگ، شغال، شوکا، خرس قهوه ای، روباه و... را مشاهده کنید که از این نظر یکی از بهترین مکان ها برای سافاری حیات وحش محسوب می شود.

الیمستان

جنگل الیمستان در کنار آمل قرار دارد و به پاییز های هزار رنگ و بسیار زیبای خود مشهور است. این جنگل زیبا محل رویش درختان "الیما" است و از همین روست که به نام الیمستان شناخته می شود. این جنگل طبیعتی بکر و زیبا با آرامشی مثال زدنی در اختیار شما قرار می دهد و از همین روست که هر ساله تور های بسیاری برای جنگل نوردی در الیمستان به راه می افتد. این جنگل در کوهپایه های دماوند قرار گرفته است و از این رو دید بسیار زیبایی به ستیغ دیو سپید دارد. در این جنگل می توان دو حفره بزرگ را مشاهده کرد که در کنار هم قرار گرفته اند و ده متر عمق دارند. مردم محلی طبق افسانه ها معتقدند این دو حفره محل قرارگیری دو زانوی رستم است که زانو زد و از دریای مازندران آب نوشید. از این رو دو حفره را نقش پای رستم نام نهاده اند ولی واقعیت این است که این دو گودال اثر برخورد دو شهاب سنگ است.

دشت ها و دره ها

مازندران دشت ها و دره های بسیار زیبایی را در خود جای داده است که نمایی از بهشت را در این خطه پدید آورده اند. از جمله مهمترین و زیباترین این دشت ها و دره ها می توان به دشت دریاسر و پلنگ دره اشاره کرد.

دشت دریاسر

دشت دریاسر در نزدیکی چالدره قرار دارد. این دشت آنقدر زیباست که به راحتی می توان آن را یکی از زیباترین دشت های جهان نامید. دشت دریاسر در میان تپه های پوشیده از جنگل و در سایه کوه های سر به فلک کشیده و پوشیده از برف قرار دارد. بهترین زمان سفر به دشت دریاسر مازندران از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت است که سطح دشت با فرشی از گل های رنگارنگ پوشیده می شود و عطر گل ها در همه جا می پیچید. از همین روست که دشت دریاسر به عنوان بهشت اردیبهشت ایران نامیده شده است. در کنار این دشت زیبا می توانید رود های خروشانی را مشاهده کنید که به خصوص در هنگام بهار و با آب شدن برف ها خروشی دل انگیز دارند. دشت دریاسر در دل طبیعت قرار دارد و از این رو هیچ جاده ای به آن وجود نداشته و باید با پای پیاده به آن بروید.

پلنگ دره

پلنگ دره در شیرگاه سوادکوه قرار دارد و یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران است. پلنگ دره همه چیز دارد. از رودخانه گرفته تا جنگل و آبشار. از این روست که محلی فوق العاده محسوب می شود که می توانید کمپینگ و هایکینگی عالی در آن تجربه کنید. برای رسیدن به پلنگ دره باید در دل جنگل های زیبا و کوه ها و تپه ها پیاده روی کنید تا به این بهشت زمینی برسید. جای جای مسیر پلنگ دره پر است است رود های کوچک و بزرگ که بر طراوت و زیبایی مسیر افزوده اند. پلنگ دره بسیار سرسبز و خرم است به گونه ای که حتی زمین آن نیز با سبزه و خزه پوشانده شده است. در میان پلنگ دره یک رود زیبا جریان دارد که با افتادن سایه و تصویر درختان در آن نمایی بهشتی پیدا کرده است. همچنین در این دره می توان آبشار های بسیار زیبایی را نیز مشاهده کرد که مهمترین آنها هشت متر ارتفاع دارد.

رود ها و آبشار ها

مازندران به عنوان سرزمینی حاصل خیز و پر آب، شمار زیادی رودخانه و آبشار را در خود جای داده که هر کدام نمایی بهشتی به این خطه از ایران بخشیده اند. این رود ها از کوه های البرز و به خصوص دماوند سرچشمه می گیرند و آبشار ها نیز از چشمه ها و دیگر رود ها ایجاد شده اند.

رود هراز

رود هراز از مهمترین رودخانه های ایران در شمال کشور است. این رودخانه از کوه دماوند سرچشمه می گیرد. رود هراز در گذشته و در دوران ساسانیان با نام آب هرمزد یا آب اهورامزدا نامیده می شده است که در گذر زمان کم کم به هراز تبدیل شده است. شاخه اصلی این رود زیبا در کنار آمل قرار گرفته است ولی اگر جاده هراز را برای سفر به مازندران انتخاب کرده باشید می توانید با اندکی خارج شدن از جاده به این رود زیبا برسید و از زیبایی های لذت ببرید. رود هراز به آب خنک و گوارای خود مشهور است و اطراف آن محلی مناسب برای کمپینگ محسوب می شود. این رود بزرگ که بخش زیادی از مازندران را می پیماید در بخش هایی گسترده می شود و نمایی زیبا به دشت های پیرامونی خود می بخشد. اگر به رفتینگ علاقه مند هستید رود هراز محلی فوق العاده برای این کار محسوب می شود.

آبشار شاهان دشت

آبشار شاهان دشت بلند ترین آبشار ایران است که در نزدیکی شهر لاریجان از توابع آمل قرار دارد. آبشار شاهان دشت یک آبشار همیشگی است و در هر فصل سال که به آن سر بزنید پر آب است. این آبشار در میان جنگل ها و کوه های زیبای اطراف جاده هراز قرار گرفته است اما خوشبختانه برای رسیدن به آن نیازی نیست زیاد پیاده روی کنید و تنها با چند دقیقه پیاده روی به این آبشار زیبا خواهید رسید. اگر اهل آبتنی باشید دریاچه کوچکی که زیر آبشار وجود دارد محل مناسبی برای شنا محسوب می شود. همچنین می توانید در گوشه و کنار اطراف آبشار و در سایه سار خنک درختان از کمپی ایجاد کنید و از یک روز ماندن در کنار آبشار شاهان دشت لذت ببرید. در نزدیکی این آبشار یک قلعه تاریخی نیز وجود دارد که قدمت آن به 3000 سال قبل می رسد. این قلعه در سال 1596 به محاصره ارتش شاه عباس درآمد و تصرف شد.

آبشار اوبن

آبشار اوبن یکی از زیباترین آبشار های تمام خاورمیانه است. این آبشار که از مهمترین جاذبه های گردشگری مازندران محسوب می شود در نزدیکی شهر ساری و در منطقه دودانگه قرار گرفته است. آب این آبشار از چند چشمه در بالای آن تامین می شود و با پیوستن این چشمه ها به یکدیگر رودی ایجاد می شود که نهایتا به این آبشار زیبا می رسد. خزه هایی که روی سنگ های آبشار ایجاد شده اند باعث ایجاد فرشی سبز رنگ در زیر آب گردیده اند و منظره ای زیبا و باشکوه به آبشار داده اند. این آبشار و مناطق اطراف آن یکی از بهترین گزینه ها برای کمپینگ، هایکینگ و همچنین صخره نوری محسوب می شوند. این آبشار زیبا در کنار روستای سنگده قرار گرفته است که برای رسیدن به آن باید ز جاده فیروزکوه بروید و سپس بخشی از راه را نیز با پای پیاده در دل جنگل های زیبای هیرکانی طی کنید.

شهر های مازندران

مازندران شهر های بزرگ و تاریخی فراوانی را در خود جای داده است که هر کدام ده ها جاذبه در دل خود دارند. مرکز این استان ساری است که از روزگاران کهن در کنار آمل به عنوان یکی از مراکز این خطه شناخته می شده است. از مهمترین شهر های تبرستان می توان به ساری، آمل، رامسر، کلاردشت و... اشاره کرد.

ساری

ساری بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر مازندران است. این شهر بالغ بر 347 هزار نفر جمعیت دارد و وسعت آن به 35 کیلومتر مربع می رسد. در خصوص نام ساری نظر های متفاوتی وجود دارد. یکی از مشهور ترین آنها این است که فرخان بزرگ زمانی که به حکومت این تبرستان رسید شهری بنا کرد و نام پسرش یعنی "سارویه" را بر آن نهاد که بعدا به ساری تغییر کرد. با این حال قدمت ساری بسیار کهن تر از ساسانیان است ولی شواهدی است که شهر کنونی ساری را ساسانیان بنا نهادند. ساری شهری پر باران است و از جمله پربارش ترین شهر های تمام ایران محسوب می شود. این شهر جاذبه های گردشگری زیادی را در خود جای داده است که از مهمترین آنها می توان به برج ساعت مشهور این شهر اشاره کرد. ساحل فرح آباد، کاخ فاضلی ها و... از دیگر جاذبه های گردشگری مازندران در ساری هستند.

رامسر

رامسر نه تنها یکی از زیباترین شهر مازندران بلکه یکی از زیباترین شهر های ایران است. بهتر است در سفر به مازندران حتما سری به رامسر بزنید. این شهر زیبا در از یک سو به دریای مازندران و از سویی دیگر با جنگل های هیرکانی احاطه شده است. رامسر در غربی ترین بخش مازندران و در نزدیکی گیلان قرار دارد. این شهر 36 هزار نفر جمعیت دارد و مردم آن با ترکیبی از گویش های مازنی و گیلکی صحبت می کنند. رامسری یکی از مهمترین شهر های گردشگری ایران است و از این رو برخی از قدیمی ترین هتل های ایران در این شهر احداث شده است. از جمله این هتل ها، هتل قدیم رامسر است که در سال 1312 افتتاح شده است. از جمله مهمترین جاذبه های این شهر می توان به کاخ مرمر اشاره کرد که در دوران رضا شاه پهلوی ساخته شد و اکنون به موزه تبدیل شده است. در کنار این شهر زیبا تالاب های بسیاری وجود دارند که نه تنها خود بسیار زیبا هستند بلکه در سال میزبان پرندگان بسیاری هستند که به این تالاب ها مهاجرت می کنند.

آمل

آمل از کهن ترین شهر های ایران است. این شهر به نام قوم بزرگ آمارد ها به نام آمارد شناخته می شد و سپس کم کم به آمل تغییر نام داد. جاده هراز را که پی بگیرید آمل نخستین شهر بزرگ مازندران است که خواهید دید. این شهر تا 238 هزار نفر جمعیت دارد و مردم آن به گویش مازندرانی صحبت می کنند. قله دماوند به عنوان یکی از نماد های ایران زمین و بلند ترین قله کشور در شهرستان آمل و در نزدیکی این شهر قرار گرفته است. از جمله مهمترین جاذبه های گردشگری مازندران که در آمل قرار دارد می توان به آتشکده آمل اشاره کرد. این آتشکده که تا اندازه زیادی سالم مانده است در دوران شاهنشاهی ایران ساسانی ساخته شده است. دیگر اثر گردشگری آمل، پل دوازده چشمه است که در دوران شاه عباس صفوی ساخته شد. از شهر که بیرون بزنید می توانید پارک جنگلی میرزا کوچک خان جنگلی هراز را مشاهده کنید که به خصوص در بهار بسیار دیدنی است. همچنین جنگل زیارو در کنار این شهر قرار دارد که به درختان انبوه خود مشهور است.

تنکابن

تنکابن در غرب مازندران قرار گرفته است و اگر می خواهید به شماری از زیباترین جاذبه های گردشگری مازندران همچون دشت دیاسر، جنگل های دو هزار و سه هزار و... سری بزنید می توانید تنکابن را مرکز سفر خود قرار دهید. تنکابن در گذشته شهسوار نام داشته است. این شهر هم اکنون بیش از 55 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. تنکابن در شمال خود با دریای مازندران ساحل دارد و در جنوب خود نیز جنگل ها انبوهی دارد که گشت و گذار در آنها می تواند سفری فوق العاده را برای شما رقم بزند. البته به جز جنگل ها می توان جاذبه های طبیعی دیگری نیز در اطراف شهر مشاهده کرد که از جمله آنها غار آبی دانیال است. این غار دومین غار رودخانه ای بزرگ در سراسر ایران است. آب غار بسیار سرد و گواراست و مناظر زیبایی از غار سنگ ها در آن وجود دارند. چشمه آبگرم فلکده که در نزدیکی تنکابن قرار گرفته است به جز اینکه یک جاذبه گردشگری است، خواص درمانی نیز دارد.

جدیدترین ها

جدیدترین ها

قدیمی ترین ها

بیشتربن محبوبیت

کم ترین محبوبیت

جنگل دو هزار

نامشخص
جنگل های دو هزار و سه هزار در نزدیکی تنکابن قرار گرفته اند که از نظر زیبایی یکی از زیباترین جنگل های شمال ایران محسوب می شوند. جاده ای که از میان این جنگل ها می گذرد به راستی دالانی در میان بهشت است

وضعیت آب و هوا

[ " امروز " ]

---

[ "میانگین دما در طول سال " ]

0

0

0

0

0

0

0

0

بهار: طبیعت مازندران در فصل بهار در زیباترین حالت خود قرار دارد و از این رو بهار بهترین زمان سفر به مازندران محسوب می شود. تبرستان در اوایل بهار بارش فراوانی به خود می بیند و ممکن است چندین روز پشت سر هم باران ببارد. دمای هوای مازندران در شهر های ساحلی از اواسط بهار رو به افزایش می گذارد و مقداری گرم می شود ولی مناطق کوهستانی حتی تا اواخر بهار نیز هوایی مطبوع دارند و از این رو می تواند اوایل بهار را برای گشت و گذار در شهر ها و اواخر این فصل را برای گشت و گذار در جنگل ها و طبیعت بکر استان اختصاص دهید. بهار همچنین فصل آب شدن برف های زمستانی است که باعث می شوند رود ها و آبشار ها از هر زمان دیگری پر آب تر و خروشان تر باشند.

تابستان: در تابستان از میزان بارش ها کاسته می شود ولی همچنان نسبت به سایر نقاط ایران بارش بسیار بیشتری در مازندران رخ می دهد. بخش عمده بارش ها در جنگل ها و مراتع کوهپایه ای رخ می دهد ولی شهر هایی همچون ساری، رامسر و... نیز باران فراوانی به خود می بینند. در این فصل شهر های ساحلی هوایی گرم و مرطوب تجربه می کنند ولی همچنان جنگل های هیرکانی و کوهپایه های البرز هوای بسیار خوب و مطبوعی دارند. اگر سفر به مازندران را در تابستان برنامه ریزی کرده باشید بهتر است عمده مقاصد خود را طبیعت و کوه های آن قرار دهید که هوای مطبوعی دارند. در این فصل زیبا می توانید با خیال راحت و بدون نگرانی از باران های سنگین در جنگل ها و مراتع قدم بزنید.

پاییز: فصل زیبای پاییز در مازندران با برگ ریزان درختان همراه است و می توانید با گشت و گذار در جنگل های زیبای هیرکانی به خصوص جنگل الیمستان، از قدم زدن در هوایی پاییزی و بر روی برگ ها لذت ببرید. در این فصل هوا رفته رفته خنک تر شده و البته بر میزان بارش باران افزوده می شود. در واقع پاییز پر بارش ترین فصل سال در مازندران محسوب می شود هر ماه ممکن است بیش از 100 میلی متر باران ببارد که البته در مناطق جنگلی بیشتر است. همچنین گردنه ها و کوه های البرز در این زمان برفی می شوند و لذا چنانچه سفر به مازندران را برای پاییز برنامه ریزی کرده اید بهتر است تجهیزات گرمایشی به همراه داشته باشید.

زمستان: تبرستان در زمستان حال و هوایی خاصی دارد. در این فصل زیبا می توانید جنگل های پوشیده از برف را مشاهده کنید که سخاوتمندانه زیبایی خود را نثار چشمانتان می کنند. زمستان فصل کم گردشگر مازندران است ولی زیبایی های تبرستان فصل نمی شناسند در این فصل نیز می توانید با سفر به مازندران از زیبایی های طبیعی و تاریخی آن لذت ببرید.

حمل و نقل عمومی

در مازندران سه فرودگاه وجود دارد که در شهر های ساری، رامسر و نوشهر قرار گرفته اند. بزرگترین این فرودگاه ها، فرودگاه دشت ناز ساری است که یک فرودگاه بین المللی محسوب می شود. این فرودگاه به اغلب شهر های ایران پرواز دارد و از نظر پرواز های خارجی نیز به کشور های اطراف ایران همچون عراق و ترکیه پرواز انجام می دهد. فرودگاه نوشهر یک فرودگاه داخلی است به شهر های مختلف ایران همچون تهران، اهواز، مشهد، شیراز و... پرواز دارد. سومین فرودگاه، فرودگاه رامسر است. این فرودگاه نسبت به دو فرودگاه دیگر کوچکتر است و پرواز های محدودی به شهر های ایران دارد. با این حال در روز های تعطیلات به خصوص در تعطیلات نوروزی نسبتا شلوغ می شود و پرواز های بیشتری دارد.

دو استان مازندران و گلستان از جمله استان هایی بودند که راه آهن سراسری ایران از آنها می گذشت. هم اکنون نیز مازندران به وسیله راه آهن به بخش های وسیعی از ایران متصل است و می توان از بسیاری نقاط کشور با هزینه اندکی با قطار به مازندران سفر کرد. با این حال ارزان ترین و البته کند ترین راه رسیدن به مازندران استفاده از پایانه های مسافربری با اتوبوس است که این استان را به بسیاری نقاط کشور متصل می سازد. برای جابجایی در شهر های مازندران تنها می توان از تاکسی و اتوبوس استفاده کرد. تاکسی ها به صورت اینترنتی و تلفنی موجود هستند ولی می توانید با ایستادن کنار خیابان نیز تاکسی سوار شوید.

نقشه

آسیا / ایران / استان مازندران

اطلاعات ضروری

پیشنهاد

سلامت و درمان

مازندران منطقه ای بسیار مربوط است، بنابراین چنانچه به رطوبت بالا حساس هستید، پیش از سفر به مازندران با مشورت با پزشک تمهیدات لازم را بیندیشید تا با مشکلی مواجه نشوید. با این حال مازندران یکی از پاکیزه ترین هوا ها در بین تمامی استان های ایران را دارد و لذا اگر به دنبال محلی برای تنفس هوایی تمیز و بدور از هرگونه آلودگی هستید این استان می تواند محل فوق العاده ای برای شما باشد. مازندران بیمارستان ها و کلینیک های بسیاری دارد که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می کنند.

تهران

تهران پایتخت ایران است. شهر تهران در حال حاضر با 12.000.000 نفر جمعیت در جایگاه بیست و نهم جهان از لحاظ جمعیت قرار دارد و همواره شاهد مهاجرت عده‌ی زیادی از مردم شهرهای دیگر ایران، بوده

اصفهان

اصفهان در مرکز ایران واقع شده است. این شهر به عنوان یکی از مهمترین شهر های فرهنگی و تاریخی ایران شناخته می شود. اصفهان با وجود زیبایی های بی نظیر خود سالانه تنها چند هزار گردشگر خارجی دارد که با توجه به جاذبه های گردشگری آن رقم بسیار محدودی است

شیراز

شیراز از جمله مهمترین شهر های ایران است که به دلیل صنعت گردشگری پر رونق خود مشهور است. در واقع شیراز در کنار یزد و اصفهان، مثل طلایی گردشگری ایران را تشکیل می دهند

مشهد

مشهد در شمال شرق ایران و در مرکز خراسان قرار گرفته است. مشهد با ۳٬۰۰۱٬۱۸۴  نفر جمعیت، دومین شهر پر جمعیت ایران است و از طرفی مهمترین شهر مذهبی ایران و از مهمترین مراکز شیعه در جهان به شمار می رود

<" ">

. . .
<" ">

نسخه آزمایشی